free web hit counter
Yayla Enerji bedelli sermaye arttırıyor

Yayla Enerji bedelli sermaye arttırıyor

Yayla Enerji, bedelli sermaye artırımına giderek mevcut sermayesinin yüzde 150 oranında artırılacağını açıkladı

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat A.Ş, oy birliğiyle bedelli sermaye artırım kararı aldı. Yayla Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin 9.975.000 TL’lik mevcut sermayesini yüzde 150 oranında artırarak 24.937.500 TL’ye çıkartacağı duyuruldu.

Yayla Enerji tarafından KAP’a yapılan açıklama ise şu şekilde:
“(1) Şirketimizin 45.000.000,00-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 9.975.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %150 oranında olmak üzere 14.962.500,00-TL artışla 24.937.500,00-TL’ye artırılmasına;

(2) Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına;

(3) Bu defa nakit olarak artırılan 14.962.500,00-TL’lik sermayeyi temsil edecek payların 3.000.000,00-TL nominal değerli kısmının A grubu nama yazılı, 11.962.500,00-TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine;

(4) Şirketimizin bu defa nakit olarak artırılan 14.962.500,00-TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00-TL’den 15 gün süreyle kullandırılmasına, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine;

(5) Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa’da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına;

(6) Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına;

(7) Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir