free web hit counter
Halka arz ne demektir?

Halka arz ne demektir?

Bir şirketin BİST’de işlem görebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arz izahnamesi onaylanması şirketlerin halka arz işleminin tamamlanması gerekmektedir. Halka arz, payların çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.
Halka arz, Sermaye Piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrının devamında gerçekleştirilen pay  satışı olarak tanımlanmaktadır. Halka açılma sürecinde şirketler için en zor aşama karar aşamasıdır. Halka açılmaya karar verildikten sonraki aşamalar daha kolaydır. Bir şirketi halka arz kararı vermeye yönlendiren birbirinden farklı koşullar bulunmaktadır:

• Şirket, büyümesini halka arz yoluyla finanse etmeyi tercih edebilir.
• Şirketin rakiplerinin halka açık şirketler olduğu durumlarda, halka açık şirketlerin finansal açıdan
daha sağlam olduğu algılaması, rekabette halka kapalı şirketler için dezavantaj yaratabilir.
• Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları büyütüp belirli bir aşamaya getirdikleri şirketleri halka arz
etmek suretiyle kârını realize etme yolunu seçebilirler.

• Şirket, çalışanlarını motive ve teşvik etmek amacıyla pay bazlı performans planlarını kullanabilir.
• Şirket, halka arz sonrası kendine ekonomi sayfaları ve medyada daha çok yer bulur, yatırımcılar
ve finansal kurumlar nezdinde kredibilitesi artar

Talep Toplama Yöntemi veya Borsada satış yönteminden bir tanesi ile halka arzı tamamlanan şirket Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlar. Bu süreçten sonra halka açık olan şirketlerin yerine getirmek oldukları yükümlülükler vardır. Bu yükümlülüker, bağımsız denetim, kar payımı dağıtma, kamuyu aydınlatma, yatırımcı ilişkileri bölümü kurulması gibi yükümlülüklerdir.
Halka arz işlemi tamamlanan şirketler akabinde paylarının Borsa İstanbul piyasalarında işlem görmesi için, Borsa İstanbul kotuna/ kaydına alınırlar.
Bu süreçten sonra ilgili şirketlere ait hisse payları yatırımcılar tarafından alınıp satılabilir. Alım satımlar sonrası arz ve talep dengesine göre fiyat belirlenir ve işlemler devam eder.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir